Registračný formulár
Objednávateľ a fakturačné údaje Fakturačná adresa
Doručovacia adresa (vypĺňa sa len v prípade, ak je odlišná od fakturačnej)
1. Účastník konferencie
Ďalšie údaje
Účastnícky poplatok: za 1 podujatie/sériu podujatí

Na spracovanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov. Dôkladne sa, prosím, oboznámte s týmto dokumentom.

Odoslaním formulára potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov a oboznámil/a som sa s dokumentom Zásady ochrany osobných údajov.


Po kliku budete presmerovaný na sumár objednávky

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 23. september 2024. Potvrdenie objednávky považujeme za súhlas so storno podmienkami. Akceptujeme iba písomné potvrdenie o stornovaní účasti. 

 

Účastnícky poplatok:

Poplatok je potrebné uhradiť pred termínom konania.

 

Účastnícky poplatok:

199 EUR bez DPH

 

Účastnícky poplatok - člen HRcomm:

159 EUR bez DPH

 

Storno podmienky:

21 - 15 dní pred podujatím = 50 % účastníckeho poplatku

14 - 7 dní pred podujatím = 80% účastníckeho poplatku

6 dní - deň podujatia = 100% účastníckeho poplatku

 

 

____________________________________________________________

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami a beriem na vedomie, že z tohto podujatia bude vyhotovovaný a následne zákazníkom sprístupnený záznam z podujatia. Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči tomuto spracúvaniu. V prípade, ak budete namietať, tak pri účasti na online podujatí majte vypnutú kameru, mikrofón a nepíšte prostredníctvom chatu; pri účasti na prezenčnom podujatí informujte o Vašom namietaní organizátora podujatia ešte pred jeho začiatkom.